DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN ỦNG-HỘ

Chúng Tôi chân thành cảm tạ sự giúp đỡ cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của Quý-Vị về Tài-Chánh, Thực-Phẩm, và Nhân-Lực. Cùng sự đóng góp ý kiến để phát triển cho Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại mỗi ngày một tiến bộ hơn.  Danh sách quý ân nhân sẽ được thay đổi mỗi tháng. Danh tánh quý ân-nhân cũng sẽ được xướng lên trong Chương Trình "Trả Lời Thư Tín" vào lúc 8:30 Tối, giờ Hoa Thịnh Đốn (EST). Ngày Chúa Nhật, hằng tuần.


First and Last NameDonation AmountDate Address (City, State, and Zipcode)
Khanh D Pham$30.0012/24/2015Tigard, OR 97223 
 An Van Nguyen $30.00 01/2/2016Arlington, VA 22203 
 Nghia Trung Pham $30.00 12/24/2015 Philadelphia, PA 19120
 Nhi Dien $150.0012/28/2015 Springfield, VA 22150 
 Tran Thi Tuyet $40.00 12/30/2015Springfield, VA 22150 
 Truc Mai Nguyen $20.00 12/31/2015Silver Spring, MD 20901 
 Sanh T Vo $20.00 12/27/2015 Austin, TX 78753
 Tam Van Phan $100.00 12/28/2015Pittsburgh, PA 15224 
 Chinh D Dao $50.0012/28/2015 Falls Church, VA 224042 
 Binh Nhu Phan $50.0012/25/2015  Tampa, FL 33625
 Thoa K Vu $50.00 1/02/2016Medlord, MA 02155 
 Khanh Tan Nguyen  $50.00 12/28/2015Falls Church, VA 22041 
 An Danh$30.00  Silver Spring, MD 20910 
Nguyen Van Tac  $100.00 MD 20905 
 ThuyTien Nguyen$50.00  12/26/2015 Fullerton, CA 92831
 An Nguyen  $50.00 Stratford, NJ 08084 
 Lilly Lam $50.00 12/22/2015Philadelphia, PA 19135 
Thuan Van Phan  $50.00  1/1/2016Vancouver, WA 98662 
 Chris Nguyen $50.0012/28/2015  Falls Church, VA 22042
 Chinh Huynh Dinh $50.00 12/28/2015 Salem, OR 97306
 Khue Nguyen $50.0012/26/2015 Saint Louis, MO 63118 
 Thong Huy Nguyen$50.00 12/26/2015 Portland, OR 97218 
An Danh$200.0012/28/2015Silver Spring, MD 20904
Ha V Nguyen$300.00 1/02/2016Marrero, LA 70072 
Che Luu $200.0012/22/2016 Philadelphia, PA 19142 
Lien Nguyen $50.00 Philadelphia, PA 19134 
 Que Van Tran $120.0012/08/2015 Springfield, VA 22150
Quang Thi Le  $20.0012/06/2015 Falls Church, VA 22041 
 Phuong Thi Kim Bui $120.0012/14/2015 Rockville, MD 20855 
 Ha Thanh Thi Tran$50.00 12/13/2015 Silver Spring, MD 20902 
 Lang Thi Lam $50.00 12/04/2015 Portland, OR 97215
 Thanh Van Vo$300.0012/15/2015  Vienna, VA 22180
 Ngoc Ha Thi Nguyen $140.00 12/14/2015 Annandale, VA 22003
Hoa Van Le$50.00 12/1/2015 Camden, NJ 08105
 Bui Thi Nghia $120.00 12/05/2015 Fairfax, VA 22032
Son Minh Do  $60.00 12/06/2015Alexandria, VA 22312 
Nghia Thi Nguyen $100.0012/02/2015 College Park, MD 20740 
 Sy Hao $10.00 12/20/2015Falls Church, VA 22042 
Anh V Le $100.00  Alexandria, VA 22311 
 But The Nguyen $70.00 12/20/2015Alexandria, VA 22310 
 Hue Thi Bach Vo $100.00 12/20/2015Springfield, VA 22150 
 Kim Do Pham$100.00  12/20/2015Sterling, VA 20164 
 Tai P Huynh$100.00  12/20/2015Arlington, VA 22204 
 Dac Luu $100.0012/20/2015 Falls Church, VA 22044 
 Sang Van Ha $100.0012/20/2015 Alexandria, VA 22310 
 Kieu Giao$60.00  1/01/2016Arlington, VA 22206 
 Hue Thi Bach Vo$25.00  12/20/2015Springfield, VA 22150 
Ut Thi Huynh $50.00 12/20/2015 Falls Church, VA 22042 
 Trung Le $50.0012/20/2015  Annandale, VA 22003
 Nghia T Nguyen $70.00 12/20/2015Burke, VA 22015 
Nu Tu  $120.00 12/20/2015Springfield, VA 22150 
 Kim Lien Ton Nu Cong Huyen$50.00  12/18/2015Centreville, VA 20120 
Hoa Phan $200.00  12/20/2015Gaithersburg, MD 20877 
 Man Minh Huynh $200.0012/20/2015 Sterling, VA 20164 
 Lan Phan$30.00 12/20/2015  Falls Church, VA 22042
 Yen Ngoc Trieu$120.00  12/20/2015Fairfax, VA 22032 
 Su Duy Nguyen $120.0012/20/2015Silver Spring, MD 20905 
My Hanh Do  $120.00 12/20/2015Springfield, VA 22150 
 Le N Nguyen$120.00  12/19/2015Silver Spring, MD 20906 
Thu Thanh Nguyen $120.00 12/20/2015  Sterling, VA 20164
 Nhanh T Nguyen $120.00 12/20/2015Sterling, VA 20164 
Hung Ngoc Nguyen $120.00 12/20/2015  Alexandria, VA 22310
 Huyen K Le $120.00 12/20/2015Annandale, VA 22003 
 Thuy T Le$40.001/2/2016  Silver Spring, MD 20904
 Ha Thanh Thi Tran $50.00 1/4/2016Silver Spring, MD 20902
 Tien T Tran$60.00 12/29/2015 Saint Louis, MO 63104 
 Bang Van Le $30.001/1/2016 Silver Spring, MD 20901 
 Hoi Thi Tran$60.00  1/4/2016Tigard, OR 97223 
 Thai V Tran$150.00 1/1/2016 Portland, OR 97202 
Kham Dinh Do  $120.001/06/2016 Arlington, VA 22202 
Duc M Ha  $20.001/04/2016 Saint Louis, MO 63118 
 Hue Nguyen$20.00  Ashburn, VA 20147 
 Quyen V Vo $50.0012/16/2015 Herndon, VA 20170 
 Binh Ngoc Tang$20.00  12/3/2015Westminster, CO 80030 
 Tho Van Pham$30.00  12/02/2015Aloha, OR 97003 
 Quan Van Huynh $60.00 12/03/2015Portland, OR 97236 
An Nguyen $50.00  Stratford, NJ 08084 
 Ngoc Ha$50.00  Stratford, NJ 08084 
 An Danh$200.00 12/28/2015 Silver Spring, MD 20904 
 Che Luu $200.0012/22/2015  Philadelphia, PA 19142
 Bac Duong Thi Bay  $20.00 1/8/2016 VA
 An Danh $50.00 1/08/2016 VA
 Ong Ba Nguyen Ho Tho $50.001/08/2016 VA 
 Ong Ba Nguyen Duy Han $80.001/08/2016  CO
An Danh  $100.001/08/2016 VA 
 Le Hong Sanh $100.00 1/08/2016VA 
 Huynh Tran$50.00 1/08/2016 MD 
Anh Le My $25.00 1/08/2016  VA
 Quyen Luu $20.001/08/2016  VA
 Nguyen Thi Bach Tuyet $100.00 1/08/2016 
 Thanh Tam $50.00 1/08/2016 VA
 Thong Huy Nguyen $50.00 12/26/2015Portland, OR 97218 
 Khue V Nguyen$50.00 12/26/2015 Saint Louis, MO 63118 
 Chin Huynh Dinh $50.0012/28/2015 Salem, OR 97306 
 Chris Nguyen $50.00 12/28/2015Falls Church, VA 22402 
 Nguyen Ho Tieu$150.00 12/22/2015 Philadelphia, PA 19147 
 Quan Nguyen$100.00 12/21/2015 Silver Spring, MD 20903 
Sang Bui $100.00 12/20/2015 Silver Spring, MD 20904 
 Chuyen Minh Do$100.00 12/23/2015 Silver Spring, MD 20903 
An Danh$ 100.00 12/22/2015Aloha, OR 97007 
 Tuu Dinh Vu $100.00 12/22/2015Adelphi, MD 20783 
 Thao Nguyen$50.00  12/22/2015 Philadelphia, PA 19120
 Huong Thi Trao $60.00 12/20/2015Upper Darby, PA 19082
 Tuyet D Pham $50.00 12/20/2015Springfield, VA 22151
 Thien Van Doan $50.0012/22/2015Arlington, VA 22203
 Tao Hiep Nguyen$50.0012/21/2015Silver Spring, MD 20902
Linh D Phan$50.0012/23/2015Louisville, KY 40215
 Tuong H Han $20.00 12/22/2015Falls Church, VA 22042
 Phuong T Lai$20.0012/22/2015Alexandria, VA 22315
 Hong D Pham $30.0012/21/2015Philadelphia, PA 19120
 Duc K Ngo$30.00 12/21/2015Falls Church, VA 22041
 Jasmine Nguyen $20.0012/18/2015Fairfax, VA 22030
 Nhien Huynh $60.0012/28/2015McLean, VA 22101
 Chi Hoang$40.00 12/16/2015Silver Spring, MD 20904
 Qui Nguyen$30.00 12/17/2015Tampa, FL 33614
 Thanh Tam Nguyen $30.0012/17/2015 Beaverton, OR 97007
Sinh Nguyen$20.0012/18/2015Annandale, VA
Amy Hoang Tran$50.0012/14/2015Grand Rapids, MI 49508
 David Quy Trong Hoang $50.00 12/18/2015 Denver, CO 80123
 Bao Hoang $50.0012/17/2015 Annandale, VA 22003
 Hiep Huu Nguyen  $50.00 12/20/2015 Springfield, VA 22150
 Quang Dang Nguyen $60.0012/18/2015Beaverton, OR 97007
 Bang V Nguyen$50.00 12/18/2015Vienna, VA 22181
 Minh Stoll  $50.0012/21/2015Falls Church, VA 22042
Chu Van Nguyen$50.0012/19/2015Springfield, VA 22153
Ong Nguyen Duy Han $200.0012/12/2015 Aurora, CO 80013
 Lan Nguyen $120.00 12/15/2015West Chester, PA 19380
 Hao Thi Le$120.00 12/14/2015 Germantown, MD 20876
 Bich Nguyen $100.0012/17/2015 Alexandria, VA 22304
 An Van Nguyen $30.00 1/2/2016Arlington, VA 22203
 Khanh D Pham $30.00 12/24/2015Tigard, OR 97223
Nghia Trung Pham $30.0012/24/2015Philadelphia, PA 19120
 Sanh T Vo$20.00 12/27/2015Austin, TX 78758
Tran Thi Truyet$40.0012/30/2015Springfield, VA 22151
An Danh$300.00 01/02/2016Marrero, LA 70072
 Tam Van Pham$100.00 12/28/2015Pittsburgh, PA 15224
 Nhi Dien $150.00 12/28/2015Springfield, VA 23150
 Nguyen H Nhon$20.00 12/31/2015Silver Spring, MD 20901
Thuy Tien Nguyen$50.00 12/26/2015 Fullerton, CA 92831
Thuy Thu Vuong$300.001/07/2016Portland, OR 97213
 Thuan Van Phan$50.001/01/2016Vancouver, WA 98662
Tien T Tran$60.0012/29/2015Saint Louis, MO 63123
Thuy T Le$40.001/02/2016Gaithersburg, MD 20879
 Thoi Van Co$100.001/7/2016Portland, OR 97213
Hoa Dinh Trinh Va chi Thuy $250.0012/27/2015 Englewood, Co 80110
 Truc T Tran $150.001/4/2016Austin, TX 78726
 Monica D Tran $100.00 1/8/2016Metairie, LA 70002
 Dam Sung Nguyen $60.001/7/2016Fairfax, VA 22032
 Lac Van Phan $70.001/7/2016Broomall, PA 19008
 Thanh Nguyen$100.00 12/30/2015Arlington, VA 22205
 Trinh Nguyen $50.00 01/06/2016Saint Louis, MO 63116
 Chanh Van Nguyen $50.00 01/06/2016New Orleans 70113
 Le Thi Cao $50.00 01/05/2016Fairfax, VA 22031
 Chinh Dinh Tran $60.00 01/01/2016 Silver Spring, MD 20904
 Loan K Huynh$30.00 12/30/2015 Alexandria, VA 22310
 Thong Nguyen $50.001/06/2016Fairfax, VA 22030
 Ret Nguyen$50.00 01/07/2016Sterling, VA 20164
 Tan Van Thai $50.0001/01/2016 Happy Valley, OR 97086
 Phac Tran$50.00  Broomall, PA 19008
 Annie Marie Nguyen $20.00 Falls Church, VA 22044
 Thu Nguyen $30.00 01/06/2016 Saint Louis, MO 63126
 Duc M Ha$20.00 01/04/2016 Saint Louis, MO 63118 
 Vy Duong $50.00 01/02/2016Springfield, VA 22153 
 Bang Van Le  $30.0001/04/2016 Silver Spring, MD 20901 
 Thai V Tran $150.0001/01/2016 Portland, OR 97202 
 Hoi Thi Tran $60.0001/04/2016 Tigard, OR 97223 
 Kham Dinh Do$120.00  01/06/2016Arlington, VA 22202